Leren hoe te bepalen welke sleutel een liedje of muziekstuk is, is een waardevolle muzikale vaardigheid. Als u de toets kent, kunt u de song transponeren (de toets veranderen) om beter bij uw stem te passen. Het stelt je ook in staat om te experimenteren met het klinken van nummers die anders klinken (een geweldige vaardigheid om een ​​interessante cover van een nummer te produceren). Om de sleutel van een lied of muziekstuk te bepalen, moet je enkele basisconcepten in de muziektheorie begrijpen. Een piano is het eenvoudigste instrument om als voorbeeld te gebruiken bij het uitleggen en begrijpen van deze concepten.

Deel een van de drie:
Kennismaken met een aantal muzikale voorwaarden

 1. 1 Begrijp muzikale stappen en muzikale halve stappen. Halve stappen en stappen zijn beide intervallen, of afstanden tussen twee tonen. Zij zijn de bouwstenen van de musical balans.[1]
  • EEN schaal is een groep van bankbiljetten, gerangschikt in oplopende volgorde. Ze overspannen een octaaf, een set van acht noten (van het Latijnse woord octavusof "achtste"). De majeur-schaal in de toonsoort C-majeur gaat bijvoorbeeld C D E F G A B C. De onderste toon van een toonladder wordt de "tonische" noot genoemd.
  • Als je je de bovenstaande schaal als een ladder voorstelt, is elke halve stap één sport boven de vorige. Dus, de afstand tussen B en C is een halve stap omdat er geen andere "sporten" tussen komen. (Op een piano zijn de B- en C-toetsen witte toetsen direct naast elkaar, zonder zwarte toetsen ertussen.) De afstand van C naar D is echter een hele stap, omdat er een extra "sport" is tussen die tonen op de ladder (dat wil zeggen, de zwarte toets op de piano, die ofwel een C-vormige of een D-vlakke toon vertegenwoordigt).
  • In de C majeurschaal zijn de enige halve stappen tussen B en C en tussen E en F. Alle andere intervallen zijn volledige stappen omdat de C majeurschaal geen scherpe (#) of platte (♭) noten bevat.
 2. 2 Begrijp belangrijke schalen. De hoofdschaal heeft altijd hetzelfde patroon van hele stappen (1) en halve stappen (½): 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½. De schaal van C Major is dus C D E F G A B C.[2]
  • Je kunt elke andere grote schaal maken door je beginnoot te veranderen - de "tonische noot" genoemd - en door het intervalpatroon te volgen.
 3. 3 Begrijp minder belangrijke schalen. Kleine schalen zijn gecompliceerder dan grote schalen en kunnen verschillende patronen volgen. Het meest voorkomende patroon voor ondergeschikte schalen is het natuurlijk kleine schaal.[3]
  • De natuurlijke mineerschaal heeft een stappenpatroon en halve stappen die als volgt verlopen: 1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1 - 1.
  • Jij kan transponeren dit schaalpatroon (dat wil zeggen het op een andere toonhoogte herschrijven) door te beginnen met een andere noot en de "treden" van je ladder op te tellen.
 4. 4 Begrijp muzikale terts en muzikale kwinten. Derde en vijfde zijn soorten intervallen (afstanden tussen noten) die heel gewoon zijn in muziek. Ze kunnen handig zijn om te bepalen in welke toonsoort uw muziek zich bevindt. Kleine intervallen hebben één minder halve stap dan grote intervallen hebben, wat hun geluid verandert.[4]
  • Een derde wordt gevormd door de eerste noot in de sleutel en de derde noot in de sleutel. Een grote derde heeft twee hele stappen tussen noten, terwijl een kleine derde drie halve stappen heeft.
  • Een vijfde wordt gevormd door de eerste noot in de toets en de vijfde noot in de toets. Een "perfecte" vijfde heeft zeven halve stappen.
  • Als je het nummer "Halleluja" van Leonard Cohen hebt gehoord, heb je in deze regel gehoord van intervallen: "Het gaat als volgt, de vierde, de vijfde, de kleine val, de grootste lift, de verbijsterde koning die componeert" Halleluja '. "In veel popmuziek (vaak geschreven in de toonsoort C-majeur), is een zeer prominente akkoordprogressie de beweging van de" vierde "naar de" vijfde ", die een" gelukkige "opzwepende beweging creëert. In het lied gaan de woorden "kleine val" gepaard met een mineurakkoord en de woorden "grote opheffing" gaan gepaard met een belangrijk akkoord.
 5. 5 Begrijp belangrijke akkoorden. Een basisakkoord bevat drie noten, genaamd a triade, gerangschikt op de derde plaats (zie stap 4). Deze akkoorden zijn meestal gebaseerd op een schaal, zoals C Major. Grote akkoorden hebben twee hele stappen tussen de eerste en tweede noten van de triade. Een majeur akkoord bevat een grote derde en een perfecte vijfde. De eerste noot van een akkoord heet de wortel van het akkoord.[5]
  • Als u bijvoorbeeld een akkoord wilt maken op basis van de C Major-schaal, kunt u beginnen met C, het 'tonicum', en dit als de 'grondtoon' van uw akkoord gebruiken. Ga vervolgens omhoog naar de derde schaal van die schaal (4 halve stappen omhoog) tot E en vervolgens tot de vijfde schaal (3 halve stappen meer tot G). De belangrijkste akkoordtriade is dus C - E - G.
 6. 6 Begrijp mineurakkoorden. De kwaliteit van de meeste akkoorden wordt bepaald door de derde of de middelste toon in de triade. Kleine akkoorden hebben drie halve stappen tussen de eerste en tweede noten van de triade, in tegenstelling tot vier halve stappen (of twee hele stappen) voor majeurakkoorden. Een mineurakkoord bevat een kleine terts en een perfecte terts.[6]
  • Als u bijvoorbeeld uw vingers omhoog steekt uit de "grondtoon" van het C majeur akkoord, speelt u dit akkoord: D - F - A. Dit akkoord is een D mineurakkoord, omdat het interval tussen de eerste en de de tweede noten van het akkoord (D en F) zijn 3 halve stappen.
 7. 7 Begrijp verminderde en versterkte akkoorden. Deze akkoorden komen niet zo vaak voor als majeur- of mineurakkoorden, maar worden soms gebruikt om bepaalde effecten te creëren. Door hun wijziging in vertrouwde drieklanken creëren ze een melancholisch, onheilspellend of griezelig gevoel in muziek.[7]
  • Een verminderd akkoord bevat een kleine terts en een verminderde terts (een kwint die een halve trede is verlaagd). Een verminderd C-akkoord zou er bijvoorbeeld als volgt uitzien: C - E ♭ - G ♭.
  • Een augmented chord bevat een major third en een augmented fifth (een kwint die een halve stap is verhoogd). Een augmented C-akkoord zou er bijvoorbeeld als volgt uitzien: C - E - G #.
partituur
0 / 0

Deel 1 Quiz

Hoe transponeer je een schaalpatroon?

Tweede deel van de drie:
Muziek lezen om de sleutel te vinden

 1. 1 Zoek de sleutelsignatuur. Als u bladmuziek hebt afgedrukt, kunt u de sleutel van een nummer ontdekken door naar de bijbehorende te kijken sleutel handtekening. Dit is de reeks kleine markeringen tussen de sleutel (ofwel treble of bas) en de maatsoort (de nummers die eruit zien als breuken).[8]
  • U ziet # (voor scherpe noten) of ♭ (voor platte noten)
  • Als er geen # of ♭ wordt vermeld, is de song in C majeur of A mineur.
 2. 2 Lees de flats. Voor handtekeningen die platte vlakken gebruiken, is de sleutelsignatuur de voorlaatste flatmarkering (van rechts) na het lezen van links naar rechts.
  • Als een nummer platte vlakken heeft gemarkeerd bij B ♭, E ♭ en A ♭, is de E ♭ de voorlaatste vlakke markering, en dus bevindt het muziekstuk zich in de toonsoort E Flat.
  • Als er maar één flat is, is de song in D mineur of F majeur.
 3. 3 Lees de scherpe punten. Voor sleutelhandtekeningen die gebruik maken van naalden, is de sleutelsignatuur de noot die een halve slag hoger is dan de laatste scherpe markering.
  • Als een nummer scherpe punten heeft bij F # en C #, is de volgende noot van C # D, en dus is het muziekstuk de sleutel van D.
 4. 4 Raadpleeg de akkoordgrafiek. Als u gitaar speelt, verwijst u waarschijnlijk naar akkoordkaarten wanneer u nieuwe muziek leert. Veel nummers beginnen en eindigen met het akkoord dat overeenkomt met de sleutelsignatuur. Als een muziekstuk eindigt met een D-akkoord, bevindt dit zich waarschijnlijk in de toonsoort D.
  • De drie basisakkoorden in de toonaard van C majeur zijn C majeur (C - E - G), F majeur (F - A - C) en G majeur (G - B - D). Deze drie akkoorden vormen de basis voor veel popsongs.
 5. 5 Leer enkele schalen. Als je een paar van de gangbare schalen kent in het type muziek dat je speelt, kun je achterhalen in welke toets je nummer zit. De noten in je akkoord bevinden zich allemaal in de schaal.
  • Het F Major-akkoord is bijvoorbeeld F - A - C en al deze noten bevinden zich in de C Major-schaal, dus het F Major-akkoord bevindt zich in de toonsoort C.
  • Het A Major akkoord (A - C # - E) is niet in de toonsoort C omdat de schaal van C Major geen scherpe punten bevat.
 6. 6 Maak een goede inschatting. Meest populaire muziek heeft de neiging om een ​​van de meest voorkomende toetsen te gebruiken, omdat ze het gemakkelijkst te spelen zijn op gitaar of piano, die vaak als instrument voor begeleiding worden gebruikt.
  • C is veruit de meest gebruikte sleutel voor popsongs.[9]
  • Kijk naar de muziek voor de volgende noten die deel uitmaken van de C-maatsoort: C - D - E - F - G - A - B - C. Komen de noten op de muziek overeen met de noten in de schaal? Als het antwoord ja is, staat het nummer waarschijnlijk in C.
 7. 7 Let op voorongevallen. Onthoud dat muziek af en toe een toeval heeft, dit zijn noten die in de muziek zijn gemarkeerd met een ♭, # of een natuurlijk teken, hoewel de sleutelhandtekening niet aangeeft dat de notitie altijd een ♭, # of een natuurlijk teken moet hebben.
  • Accidentals veranderen de algehele toonaard van het stuk niet.
partituur
0 / 0

Deel 2 Quiz

Welke van de volgende dingen is waar over de C Major-sleutel?

Derde deel van de drie:
De sleutel vinden op oor

 1. 1 Zoek de tonica. De tonica, of eerste noot in de toonladder, klinkt vrijwel overal in het nummer. Speel met een piano of stem één noot per keer totdat je een noot vindt die goed bij het nummer 'voelt'. [10]
 2. 2 Test het tonicum. Door andere noten in de triade te spelen, kunt u horen of het akkoord bij het nummer past. Speel de vijfde noot boven de noot waarvan je denkt dat het de tonica is. De vijfde moet ook klinken alsof hij in de meeste delen van het nummer past, omdat het de op een na meest stabiele noot in een toonladder is.
  • Speel de noot een halve stap onder je tonic, bekend als de zevende. Je moet wat spanning voelen in de context van het nummer, alsof deze noot eraan trekt om in het tonicum te worden opgelost.
 3. 3 Bepaal of de song in een majeur- of mineurtoonsoort staat. Speel de noot een derde van de tonica. Als deze noot past bij de song in het algemeen, dan is het waarschijnlijk dat de melodie een belangrijke sleutel is. Zo niet, probeer dan een klein derde deel (3 ♭) te spelen en luister of dit beter past.
  • Oefen het horen van het verschil tussen een majeur en een mineurtriade door de volgende triade te spelen: C - E - G is een belangrijke triade met C als tonicum. Verander nu de E naar E ♭. C - E ♭ - G. Luister naar het verschil in algemeen gevoel en toon.
  • Je kunt misschien raden of het groot of mineur is, simpelweg door het gevoel van het nummer, want in veel westerse muzieknummers die zijn ingesproken in mineur, voel je je verdrietig of peinzend.
 4. 4 Test sommige akkoorden. De meest gebruikelijke akkoorden binnen een schaal moeten ook worden weergegeven in patronen in de song. Een veelgebruikte toonladder is de G Major schaal, die nog steeds het majeur toonladderpatroon volgt: G - A - B - C - D - E - F # - G. De akkoorden zijn G Major, A Minor, B Minor, C Major, D major, E Minor en F # Diminished.
  • Songs in de toonaard van G Major hebben akkoorden die overeenkomen met deze noten.
  • Bijvoorbeeld, het lied van Green Day "(Good Riddance) Time of Your Life" begint met een G Major-akkoord (G - B - D), gevolgd door een C-majeurakkoord (C - E - G). Deze akkoorden zijn beide in de G-maatsoort, dus het nummer bevindt zich in de toonsoort van G Major.[11]
 5. 5 Zing mee met liedjes. Besteed aandacht aan liedjes die makkelijk mee te zingen zijn, of nummers die zich ongemakkelijk hoog of laag voelen. Let op de toetsen van liedjes die gemakkelijk te zingen zijn en nummers die moeilijk te zingen zijn.
  • In de loop van de tijd zul je je gaan realiseren dat sommige toetsen gemakkelijk binnen je bereik vallen, terwijl anderen misschien moeilijker voor je zijn om alle noten te bereiken.Dit zal je helpen om een ​​goed geïnformeerde schatting te maken van de sleutel voordat je hem op een instrument begint uit te kiezen.
 6. 6 Oefen je nieuwe vaardigheden. Maak een afspeellijst met enkele van je favoriete liedjes om mee mee te zingen of gebruik de radio om de sleutel van het nummer te bepalen. Je kunt bepaalde patronen gaan opmerken. Nummers die zich in dezelfde toets bevinden, kunnen zich voor u als aan elkaar beginnen te voelen.
  • Houd een lijst bij van nummers die je hebt bestudeerd, categoriseer ze op basis van hun sleutel.
  • Luister naar verschillende nummers in dezelfde toets achter elkaar om te oefenen om een ​​gevoel voor die toets te krijgen.
  • Zet nummers in verschillende toetsen tegenover elkaar om te kijken of je oor het verschil kan oppikken.
 7. 7 Controleer uw bevindingen. Het begrijpen van de basismuziektheorie is uitstekend als je je eigen liedjes wilt schrijven en de nummers van anderen aan je eigen stijl wilt aanpassen, maar soms heb je alleen een sneltoets nodig. Er zijn veel mobiele apps en websites die u kunnen helpen de sleutel van een nummer te vinden.[12]
  • Als u een zoekopdracht uitvoert naar de naam van het nummer en de toets, wordt mogelijk snel het antwoord voor u weergegeven.
  • Wanneer je voor het eerst leert om sleutels op het gehoor te vinden, is het een goed idee om te controleren of je het juiste antwoord vindt.
partituur
0 / 0

Deel 3 Quiz

Waar of niet waar: de noot die een halve stap lager is dan de tonica zal bij de meeste delen van het nummer goed klinken.