Een jaarverslag is een document met een samenvatting van de prestaties en de voortgang van een bedrijf in het voorgaande jaar. Deze rapporten worden over het algemeen gelezen door aandeelhouders en beleggers, maar ze zijn ook van belang voor toekomstige geldverstrekkers, mensen die toekomstige banen bij een bedrijf overwegen en zakelijke studenten. Het lezen van een jaarverslag biedt een overzicht van het bedrijf, vertrouwd te raken met leiderschap van het bedrijf, en zorgvuldig lezen van financiële informatie.

Deel een van de vier:
Toegang tot een jaarverslag

 1. 1 Bepaal welk type jaarverslag u wilt. Het jaarverslag kan een officieel document zijn - de 10-K vereist door de Securities and Exchange Commission - of een minder formeel rapport dat wordt uitgedeeld aan aandeelhouders en insiders van bedrijven.[1] Hoewel er geen universeel formaat is voor jaarverslagen, bevatten ze meestal dezelfde basiscomponenten, waaronder informatie over management en bestuurders, financiële gegevens, projecties op toekomstige groei en marktanalyse.
 2. 2 Ontvang het jaarverslag van een bedrijf. Als u aandelen in een beursgenoteerd bedrijf bezit, moet het jaarverslag aan u worden verzonden. U kunt het jaarverslag van een onderneming ook vinden op haar officiële website. Als u echter het jaarverslag van een privébedrijf wilt lezen, moet u toestemming vragen en ontvangen van het bedrijf, dat ook het rapport zal verstrekken als het wordt goedgekeurd.[2]
  • Jaarrapporten voor privé-ondernemingen worden over het algemeen niet aan dezelfde normen gehouden als openbare bedrijven, inclusief de vereiste om gecontroleerde boeken te hebben.
 3. 3 Ontvang een 10-K. Hoewel niet elk bedrijf een jaarverslag uitbrengt, moeten alle openbare bedrijven jaarlijks een 10-K indienen. De website van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een database waarmee u het officiële jaarverslag van een openbaar bedrijf kunt opzoeken en downloaden. Kijk op http://www.sec.gov/edgar/quickedgar.htm voor meer informatie en om het jaarverslag te vinden van het bedrijf waarvan u het jaarverslag wilt lezen.[3]

Deel twee van vier:
Een overzicht van het bedrijf krijgen

 1. 1 Lees de brief van de voorzitter.[4][5] De brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur of de CEO van het bedrijf is het openingsgedeelte van een jaarverslag. Het geeft meestal een breed overzicht van het wel en wee van het bedrijf in het afgelopen jaar. De voorzitter kan ook problemen en problemen die zich hebben voorgedaan, bespreken en aangeven wat er is of zal worden gedaan om deze problemen op te lossen. Ten slotte moet de brief ook toekomstige doelen bespreken.
  • Let op specifieke, duidelijke plannen voor de toekomst van het bedrijf.
  • Een analyse van de winsten en verliezen van het bedrijf in het voorgaande jaar omvat het grootste deel van de brief van de voorzitter.
 2. 2 Lees de bedrijfsbeschrijving. Voor meer informatie over het bedrijf en wat het precies doet, lees de bedrijfsbeschrijving, die meestal onderdeel 1 is. Hierin wordt het aanbod van het bedrijf en de branche beschreven. Het bevat doorgaans ook korte beschrijvingen van hun bedrijfssectoren, waaronder hoofdproducten en -diensten, bronnen van materialen en de status van nieuwe producten. Dit zou je uitgangspunt moeten zijn bij het lezen van het jaarverslag, vooral als je onbekend bent met het bedrijf.[6]
  • Dit gedeelte kan ook trends in de sector omvatten, zowel gunstig als ongunstig.[7]
 3. 3 Bekijk de lijst met directeurs en functionarissen van het bedrijf.[8][9] Dit gedeelte kan een korte biografie geven van de personen die in het bestuur zitten en van bedrijfsfunctionarissen zoals de president of CEO. Dit gedeelte is bedoeld om het harde werk van het personeel van het bedrijf te vieren, en het vertrouwen te wekken in investeerders en aandeelhouders.
  • Vergelijk de lijst van directeuren en functionarissen van dit jaar met die van voorgaande jaren. Als de lijst van jaar tot jaar aanzienlijk verandert, kan dit een indicatie zijn van aanhoudende bedrijfsproblemen.
 4. 4 Kijk eens naar de samenvatting van tien jaar. De tien jaar durende samenvattinganalyses waarbij het bedrijf financieel wordt vergeleken met waar het zich de afgelopen tien jaar elk jaar bevond.[10] In deze sectie krijgt u een goed beeld van wat de langetermijngroeitrends zijn geweest en wat het bedrijf in de toekomst zou kunnen worden.
  • Als het bedrijf al tien jaar niet bestaat, bevat het rapport mogelijk een soortgelijk gedeelte over groei op de langere termijn of een samenvatting van het jaar.
 5. 5 Bekijk de risicofactoren.[11] Een van de gebieden waarop het reguliere aandeelhoudersrapport en het officiële overheidsjaarverslag (formulier 10-K) verschillen, is dat de laatste een risicobeoordeling vereist. Deze kunnen van instructie zijn voor potentiële investeerders of aandeelhouders, aangezien de factoren die in de risicobeoordeling worden behandeld informatie verschaffen over hoe financiële projecties kunnen afwijken van de werkelijke resultaten als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (of niet wordt voldaan).
  • De meeste bedrijven noemen standaardrisico's zoals een onvermogen om merkwaarde te handhaven en de dreiging van juridische procedures.
  • Andere risico's zijn echter specifieker voor het bedrijf. Een olie- en gasbedrijf kan bijvoorbeeld risicofactoren noemen zoals veranderende technologie, niveaus van olie- en gasreserves en bedrijfsaannames over energieverbruik als risicofactoren.
  • Risicofactoren werpen licht op hoe bedrijven denken en komen tot hun vooruitzichten en financiële projecties.
  • Risicofactoren zijn over het algemeen expansief en bedoeld om het bedrijf te beschermen in het geval dat ze zich voordoen, hoe onwaarschijnlijk het ook is. U moet zelf bepalen of een negatieve gebeurtenis zich voordoet en wat de werkelijke impact ervan is op het bedrijf.
 6. 6 Lees de managementdiscussie. Managementgesprek en -analyse is het gedeelte in een jaarverslag dat het managementteam de gelegenheid biedt om hun mening te geven over de financiële trends van het bedrijf. Ze bespreken zowel hoe het bedrijf het afgelopen jaar heeft gepresteerd als waar zij het bedrijf in de toekomst zullen zien.[12]
  • De managementdiscussie zal doorgaans de schuld- en vermogensstructuur van het bedrijf behandelen, naast financiële indicatoren zoals inkomsten- en verkooptrends.
  • Neem niet blindelings de managementdiscussie zonder meer ter harte. Hopelijk heeft het bedrijf een goed management, maar als dat niet het geval is, zijn de meningen in het managementdiscussiegedeelte mogelijk niet juist. De managementverklaringen worden niet gecontroleerd door onafhankelijke CPA's.
 7. 7 Bekijk de sectie Verkoop en marketing. In dit gedeelte worden de producten en services besproken die het bedrijf biedt.[13] Nadat u dit gedeelte van het rapport hebt gelezen, begrijpt u welke producten en services het bedrijf goed verwerkt en welke markeringen signaleren.
  • Dit gedeelte bevat mogelijk informatie over bedrijfsslogans en waarom ze werken om het merk te promoten.[14]
  • In de sectie Verkoop en marketing moet uitleg worden gegeven over de belangrijkste concepten die verband houden met het product of de dienst en hoe de marketingafdeling ze heeft gebruikt. Een autofabrikant kan bijvoorbeeld stellen dat 'jeugd, snelheid en avontuur' de hoofdthema's zijn achter zijn marketingcampagne.
 8. 8 Lees over de holdings van het bedrijf.[15] Dochterondernemingen, merken en adressen waar het bedrijf kantoren of fabrieken heeft, worden hier vermeld. Lees de sectie om meer te weten te komen over de verschillende locaties waar het bedrijf zaken doet en hoe de overnames of holdings eruitzien. De specifieke producten die een bedrijf produceert of ontwikkelt, worden hier allemaal beschreven.
  • Als het bedrijf verschillende grote divisies of holdings heeft, worden deze allemaal beoordeeld. Een bedrijf als Disney zou bijvoorbeeld kunnen praten over de verkoop en prestaties van Marvel, Star Wars, ABC en ESPN, allemaal merken of bedrijven die onder de paraplu van het bedrijf vallen.

Deel drie van vier:
Het evalueren van financiële prestaties

 1. 1 Lees de brief van gecertificeerde accountant (CPA) mening. Het CPA-advies is het gedeelte van het document waar een onafhankelijke CPA de financiële status van het bedrijf analyseert.[16] Zonder een CPA-advies is het jaarverslag een veel minder betrouwbaar en objectief document.
  • Naast financiële gegevens is de mening van de CPA gebaseerd op een beoordeling van materiële activa en documenten zoals inkooporders en contracten. Hij of zij heeft ook informatie verzameld van banken, klanten en leveranciers die het bedrijf heeft afgehandeld.
  • Boekhoudbescheiden moeten voldoen aan de Amerikaanse algemeen aanvaarde boekhoudprocedures (US GAAP), een reeks boekhoudpraktijken waaraan alle openbare bedrijven in de Verenigde Staten zich moeten houden.
 2. 2 Bekijk de financiële overzichten.[17] Het financieel memorandum van een jaarverslag is het meest kritische deel van het document.[18] Het omvat de financiële prestatiestatistieken, de balans, de resultatenrekeningen en het kasstroomoverzicht van de onderneming. U moet elk bij het beoordelen van een bedrijf bekijken om een ​​volledig beeld te krijgen.
  • De winst-en-verliesrekening toont hoeveel geld het bedrijf incasseerde. Zowel de beleggingsopbrengsten als de inkomsten uit de verkoop van producten en diensten worden hier opgenomen, evenals de kosten die worden gemaakt om de inkomsten binnen dezelfde periode te verminderen.
  • Het kasstroomoverzicht toont de startkassa's van het bedrijf aan het begin van de periode, de bronnen en het gebruik van contanten tijdens de periode en het eindkasaldo. Dit kan bijvoorbeeld aantonen dat het bedrijf investeert in nieuwe fabrieken, grondstoffen, onroerend goed of personeel.[19]
  • De balans geeft de activa en passiva van de onderneming weer, evenals het eigen vermogen (het verschil tussen activa en passiva) aan het einde van een specifieke datum.
  • Houd bij het lezen van het jaarverslag speciale aandacht aan de voetnoten in het gedeelte met de financiële overzichten van het rapport, omdat ze extra informatie over de activiteiten en eigenschappen van het bedrijf kunnen onthullen.[20]
 3. 3 Bekijk de geschiedenis van de aandelenkoers. De aandelenkoershistorie illustreert hoe de aandelenwaarde van het bedrijf in de loop van het afgelopen jaar schommelde. Het zal meestal worden gepresenteerd als een grafiek, samen met een verklarende sectie die een analyse van de trends van het bestand biedt. Het voorraadsymbool en de beursnotering van het bedrijf staan ​​ook in deze sectie.[21]
  • Vergelijk de aandelenkoers van het bedrijf met anderen binnen zijn sector. Let op overeenkomsten en verschillen tussen de bedrijven. Als de aandelenkoers van het bedrijf veel lager is dan die van andere bedrijven in dezelfde sector, of niet zoveel is gestegen, kan deze variatie het gevolg zijn van wanbeheer.

Deel vier van vier:
Lezen voor rode vlaggen

 1. 1 Kijk uit voor bedrijven met veranderende berichten.[22] Als een bedrijf is toegewijd aan het creëren van gezonde klanten een jaar en het verkopen van frisdrank en snoep de volgende, kan er iets mis zijn met zijn management en leiderschap. Als u de openingsverklaring van de voorzitter aandachtig leest, krijgt u een goed idee van de waarden en visie van het bedrijf van jaar tot jaar.
  • Hoewel het voor een bedrijf normaal kan zijn om hun boodschap in de loop van de tijd aan te passen - bijvoorbeeld door zich te richten op moderne, modieuze consumenten, dan door zich te beperken tot modieuze, trendy consumenten die onderweg zijn - bedrijven die te ver van huis zijn hun succesvolle marktpositie bevindt zich mogelijk in de problemen.
  • Een bedrijf dat een geheel ander doelpubliek aanneemt of zichzelf lijkt te overbelasten, moet worden vermeden.[23] Een bedrijf dat bijvoorbeeld zegt dat het de beste computers een jaar wil maken en vervolgens de beste tandpasta van het volgende jaar wil maken, is waarschijnlijk niet
 2. 2 Pas op voor veranderende boekhoudpraktijken.[24] Als een bedrijf bijvoorbeeld plotseling een hoge waardevermindering (een vermindering op de balans vanwege een verlies van goodwill) opneemt, zou u zich zorgen moeten maken om de reden waarom de goodwill van het bedrijf is afgenomen. Evenzo kan een grote inkrimping van de voorraad erop duiden dat het bedrijf te veel betaalt voor materialen of personeel en mogelijk verkeerd wordt beheerd.
 3. 3 Lees de proxy-verklaring.[25] De proxyinstructie of proxy is een bijlage bij het officiële 10-K-formulier dat aangeeft hoeveel de leidinggevenden van het bedrijf worden betaald. Het geeft ook informatie die relevant is voor de eigenaren van een bedrijf (aandeelhouders) die op het punt staan ​​een stem uit te brengen die van invloed is op het bedrijf.
 4. 4 Kijk voor de werkelijke, niet aangepaste, inkomsten. Aangepaste inkomsten zijn de inkomsten die een bedrijf verwachtte of zou hebben verdiend als buitengewone tegenslagen, speciale evenementen of buitengewone omstandigheden niet hadden plaatsgevonden. Controleer in plaats daarvan wat het bedrijf daadwerkelijk heeft verdiend en bekijk eerdere rapporten om te bevestigen dat het evenement buitengewoon was. Een grote kloof tussen de gecorrigeerde en de werkelijke inkomsten duidt erop dat het bedrijf vastgelopen is.
  • Vergelijk ook de verwachtingen van het bedrijf met de realiteit. Als in het jaarverslag van een bedrijf de verwachting is dat het volgend jaar met 10% zal groeien, maar in de loop van het jaar 5% van zijn waarde verliest, wordt er een antwoord gevonden op discrepanties omdat deze kunnen worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan evenementen, waaronder voorraadfraude.