Alle nieuwe leden van de FFA moeten aan bepaalde eisen voldoen. Om je Greenhand-diploma te behalen, moet je je Discovery-graad hebben, op zijn minst een eerstejaars op de middelbare school (ingeschreven in Ag-klasse) en de FFA Creed reciteren.

Stappen

  1. 1 Bestudeer het credo. Het is geschreven door E.M. Tiffany en zou in je FFA Studentenhandboek moeten staan. Als je leraar Landbouw je geen handboek heeft gegeven, zoek het dan op op de nationale FFA-website.
  2. 2 Oefen om het credo hardop uit te spreken. Doe het één alinea tegelijk. Richt je op een totdat je het hebt en ga dan verder met het volgende.
  3. 3 Reciteer het allemaal in een keer zodra je zeker weet dat je bekend bent met de geloofsbelijdenis. Ga door met oefenen.
  4. 4 Bereid je voor op het moment waarop je het credo voor je klas zult reciteren. Begin langzaam. Zeggen en niet haasten. Je krijgt een tweede kans als je een fout maakt.