De iqamah is de tweede oproep tot gebed, gedaan vlak voordat het gebed gaat beginnen. Dit artikel zal je leren hoe je de iqamah moet uitvoeren, volgens alle vier scholen van de jurisprudentie.

Stappen

  1. 1 Reciteer "Allahu Akbar" twee keer. Dit betekent "Allah is de grootste". Hanafi's en Shi'a's reciteren dit vier keer.
  2. 2 Reciteer "Ash-hadu Alaa ilaaha illa-Lah". Dit betekent: "Ik getuig dat er geen enkele aanbidding waard is behalve Allah". Hanafis en Shi'a reciteren dit twee keer.
  3. 3 Reciteer "Ash-hadu anna Muhamadar rasuulullah. Dit betekent: "Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is." Hanafis en Shi'a reciteren dit twee keer.
  4. 4 Reciteer "Hayya" helaas Salaah ". Dit betekent "Kom tot gebed". Hanafis en Shi'a reciteren dit twee keer.
  5. 5 Recite "Hayya 'alal Falaah". Dit betekent "Kom naar succes". Hanafis en Shi'a reciteren dit twee keer.
  6. 6 Reciteer "Qad qaamatis Salaah" twee keer. Dit betekent "Gebed is begonnen".
  7. 7Reciteer "Allaahu Akbar" twee keer.
  8. 8 Eindig met "Laa ilaaha illa-Lah". Dit betekent "er is geen God behalve Allah".