Iedereen heeft zijn eigen manier van doen en soms kan dit interfereren met de manier waarop anderen werken. De meesten van ons kunnen overeenstemming en compromis vinden om samen te werken in relaties, met vrienden of op de werkplek. Het kan echter voorkomen dat u iemand tegenkomt, of misschien merkt u dat u niet begrijpt waarom u of iemand die u kent totaal niet in staat is om te veranderen of compromitteren. Het is mogelijk dat deze persoon Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD) heeft. Alleen een opgeleide professional in de geestelijke gezondheidszorg kan OCPD diagnosticeren, maar u kunt sommige kenmerken ervan leren herkennen.

Deel een van de vijf:
Algemene kenmerken van OCPD herkennen

 1. 1 Zoek naar de nadruk op efficiëntie, perfectionisme en rigiditeit. Mensen met OCPD zijn perfectionisten. Ze zijn te gedisciplineerd en houden zich bezig met processen, procedures en regels. Ze besteden veel tijd en energie aan planning, maar hun perfectionisme kan ze ervan weerhouden taken daadwerkelijk te volbrengen.[1]
  • Mensen met OCPD hebben oog voor detail en hun behoefte om perfect te zijn in elk aspect drijft hen om elk facet van hun omgeving te beheersen. Ze kunnen ondanks weerstand mensen micromanieren.
  • Ze geloven er sterk in om door het boek te gaan en ook dat regels, processen en procedures moeten worden gevolgd en elke afwijking ervan zou resulteren in het produceren van imperfect werk.
  • Dit gedrag is diagnostisch Criterium 1 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).
 2. 2 Observeer hoe de persoon beslissingen neemt en taken voltooit. Besluiteloosheid en onvermogen om taken uit te voeren zijn kenmerken van mensen met OCPD. Vanwege zijn / haar perfectionisme, heeft een persoon met OCPD een sterke drang om voorzichtig te zijn bij het proberen te beslissen wat, wanneer en hoe dingen moeten worden gedaan. Hij / zij zal vaak de kleinste details onderzoeken, ongeacht de relevantie van de beslissingen die voorhanden zijn. Mensen met OCPD zijn extreem wars van impulsiviteit of het nemen van risico's.[2]
  • Deze moeilijkheid met beslissingen en taken strekt zich zelfs tot zeer kleine dingen uit. Kostbare tijd gaat verloren bij het afwegen van de voors en tegens van elke propositie, hoe klein ook.
  • De nadruk op perfectie zorgt er ook voor dat mensen met OCPD herhaaldelijk taken uitvoeren; een persoon kan bijvoorbeeld een document voor het werk 30 keer nabestellen en het daardoor niet op tijd binnen krijgen. Deze herhaling en de onredelijk hoge normen van de persoon leiden vaak tot disfunctie voor hen op de werkplek.
  • Dit gedrag is diagnostisch Criterium 2 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).
 3. 3 Overweeg hoe de persoon in sociale situaties met elkaar omgaat. Mensen met OCPD kunnen vaak overkomen op anderen als "koud" of "harteloos" vanwege hun focus op productiviteit en perfectie, met uitsluiting van zaken als sociale en romantische relaties.[3]
  • Wanneer een persoon met OCPD een sociaal uitje doet, zal hij er meestal niet van genieten, in plaats daarvan piekeren over hoe het beter kan worden gedaan of dat hij / zij "tijdverlies" heeft door plezier te maken
  • Mensen met OCPD kunnen anderen ook ongemakkelijk maken tijdens sociale evenementen vanwege hun focus op regels en perfectie. Een persoon met OCPD kan bijvoorbeeld erg gefrustreerd raken door 'huisregels' in Monopoly omdat ze niet de geschreven "officiële" regels zijn. De persoon kan weigeren te spelen of veel tijd besteden aan het bekritiseren van andermans spel of manieren zoeken om het te verbeteren.
  • Dit gedrag is diagnostisch Criterium 3 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).
 4. 4 Observeer het moraliteits- en ethisch besef van de persoon. Een persoon met OCPD is overdreven bezorgd over moraal, ethiek en wat goed en slecht is. Hij / zij is overdreven bezorgd om het "juiste" te doen en heeft zeer rigide definities van wat dat betekent, zonder ruimte voor relativiteit of fouten. Hij / zij maakt zich voortdurend zorgen over regels die hij mogelijk heeft overtreden of die hij misschien moet verbreken. Hij / zij is meestal buitengewoon respectvol tegenover autoriteit en zal zich houden aan alle regels en voorschriften, hoe onbeduidend ze ook mogen lijken.[4]
  • Mensen met OCPD breiden hun concepten van moraal en waarden uit naar anderen. Het is onwaarschijnlijk dat een persoon met OCPD accepteert dat een andere persoon, bijvoorbeeld uit een andere cultuur, een gevoel van moraliteit zou kunnen hebben als deze anders is dan de zijne.
  • Mensen met OCPD zijn vaak hardvochtig voor zichzelf en anderen. Ze kunnen zelfs kleine vergissingen en overtredingen zien als morele mislukkingen. "Verzachtende omstandigheden" bestaan ​​niet voor mensen met OCPD.
  • Dit gedrag is diagnostisch Criterium 4 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).
 5. 5 Zoek naar hamstergedrag. Hoarding is een klassiek symptoom van Obsessive-Compulsive Disorder, maar het kan ook mensen met OCPD beïnvloeden. Een persoon met OCPD mag afzien van het wegwerpen van zelfs die items die nutteloos zijn of van weinig of geen waarde zijn.[5] Hij / zij kan hamsteren met de intentie dat er niets is dat nutteloos is: "Je weet maar nooit wanneer dit van pas kan komen!"[6]
  • Dit gaat van oud overgebleven voedsel tot bonnen, plastic lepels en lege batterijen. Als de persoon zich zou kunnen voorstellen dat er ooit een reden zou kunnen zijn, zou het nuttig kunnen zijn, het blijft.
  • Hoarders waarderen echt hun 'schat' en alle pogingen van anderen om hun collectie te storen, ergeren hen erg. Het onvermogen van anderen om de voordelen van oppotten te begrijpen, verbaast hen.
  • Hamsteren is heel anders dan verzamelen. Verzamelaars krijgen plezier en plezier van de dingen die ze verzamelen, en ze ervaren geen angst over het wegwerken van versleten, nutteloze of onnodige items.Hoarders voelen zich over het algemeen bezorgd over het weggooien van alles, zelfs als het niet langer functioneert (zoals een kapotte iPod).[7]
  • Dit gedrag is diagnostisch Criterium 5 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).
 6. 6 Zoek naar problemen bij het delegeren van verantwoordelijkheid. Mensen met OCPD worden vaak gezien als 'control freaks'. Ze vinden het heel moeilijk om de verantwoordelijkheid voor een taak aan anderen te delegeren, omdat de taak misschien niet wordt uitgevoerd zoals ze denken dat het zou moeten zijn. Als ze taken delegeren, bieden ze vaak een uitputtende lijst met instructies voor het uitvoeren van zelfs eenvoudige taken, zoals het laden van de vaatwasser.[8]
  • Mensen met OCPD zullen anderen die een taak doen vaak bekritiseren of proberen te 'corrigeren' op een andere manier dan zijzelf zouden doen, zelfs als de andere techniek effectief is of geen verschil maakt voor het uiteindelijke resultaat. Ze houden er niet van om anderen verschillende manieren te laten vinden om dingen te doen, en kunnen reageren met verrassing en boosheid als dit gebeurt.
  • Dit gedrag is diagnostisch criterium 6 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).
 7. 7 Observeer het bestedingsgedrag van de persoon. Mensen met OCPD hebben niet alleen moeite om nutteloze dingen kwijt te raken, ze zijn ook voortdurend bezig met 'sparen voor een regenachtige dag'. Ze zijn meestal terughoudend om geld uit te geven, zelfs aan benodigdheden, omdat ze zich zorgen maken over sparen voor een volgende catastrofe. Ze kunnen ver onder hun middelen leven, of zelfs in een levensstandaard die lager is dan gezond, in een poging om geld te besparen.
  • Dit betekent ook dat ze niet eens van geld kunnen scheiden door het aan iemand in nood te geven. Ze zullen meestal proberen om anderen ervan te weerhouden geld uit te geven.
  • Dit gedrag is diagnostisch Criterium 7 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).
 8. 8 Overweeg hoe eigenwijs de persoon is. Mensen met OCPD zijn extreem koppig en inflexibel. Ze houden niet van mensen en kunnen hen niet in twijfel trekken, hun intenties, acties, gedrag, ideeën en overtuigingen. Voor hen zijn ze altijd aan de rechterkant en er is geen alternatief voor wat ze doen en hoe ze dingen doen.[9]
  • Iedereen die zich tegen hen voelt en zich niet aan hun overheersing onderwerpt, is niet coöperatief en verantwoordelijk.
  • Deze koppigheid maakt vaak zelfs goede vrienden en familie ongelukkig om met de persoon te communiceren. Een persoon met OCPD accepteert geen vragen of suggesties zelfs van geliefden.
  • Dit gedrag is diagnostisch Criterium 8 voor OCPD in de diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen, 5e editie (DSM-V).

Deel twee van vijf:
OCPD in relaties herkennen

 1. 1 Zoek naar wrijving. Mensen met OCPD houden zich niet terughoudend van het opleggen van hun ideeën en opvattingen over anderen, zelfs in situaties waarin de meeste andere mensen zulk gedrag ongepast vinden. Het idee dat dit soort houding en gedrag mensen van streek zou kunnen maken en zou leiden tot wrijving in relaties, komt hen vaak niet op, noch zal het hen beletten te doen wat ze van plan zijn te doen.[10]
  • Een persoon met OCPD zal zich waarschijnlijk niet schuldig voelen als hij de grenzen overschrijdt, zelfs als dit betekent dat hij toezicht houdt, controleert, zich bemoeit met en binnendringt in het leven van anderen, zodat er in alles perfectie en orde heerst.
  • Ze worden boos, boos en depressief als andere mensen hun aanwijzingen niet volgen. Ze kunnen boos of gefrustreerd raken als het lijkt alsof mensen niet op één lijn zitten met hen in hun pogingen alles onder controle te brengen en alles perfect te maken.
 2. 2 Zoek naar disbalans in werk en leven. Mensen met OCPD brengen over het algemeen een aanzienlijk deel van hun wakkere uren op het werk door - en dat doen ze naar keuze. Ze zijn amper vrij om te ontspannen. Hun vrije tijd, indien aanwezig, wordt besteed aan het proberen te "verbeteren" van dingen. Hierdoor heeft de persoon mogelijk niet veel (of enige) vriendschappen.
  • Als een persoon met OCPD probeert zijn / haar vrije tijd door te brengen met een hobby of een activiteit zoals schilderen of sporten zoals tennis, dan schildert of speelt hij niet voor de lol. Hij / zij is constant bezig met het nastreven van de kunst of het spel. Hij / zij zal dezelfde theorie toepassen op familieleden en verwachten dat ze uitgaan van een streven om uit te blinken in plaats van te proberen plezier te maken.[11]
  • Deze interferentie en inmenging werkt op de zenuwen van de mensen om hen heen. Dit verpest niet alleen de vrije tijd maar kan ook schade aan relaties veroorzaken.
 3. 3 Observeer hoe de persoon emoties naar anderen laat zien. Voor de meeste mensen met OCPD zijn emoties een verspilling van kostbare tijd die anders zou kunnen worden gebruikt in hun zoektocht naar perfectie. Ze zijn over het algemeen erg mondjesmaat als het gaat om het uiten of weergeven van gevoelens.
  • Deze terughoudendheid is ook te wijten aan de zorg dat elke uitdrukking van emotie perfect moet zijn; een persoon met OCPD zal heel lang wachten om iets te zeggen over gevoelens, om er zeker van te zijn dat het "precies goed" is.[12]
  • Mensen met OCPD kunnen overkomen als hoogdravend of overdreven formeel wanneer zij hun gevoelens proberen weer te geven. Ze kunnen bijvoorbeeld proberen elkaar de hand te geven wanneer de ander een knuffel gebruikt, of een overdreven taalgebruik gebruiken in een poging om 'correct' te zijn.
 4. 4 Overweeg hoe de persoon reageert op emoties bij anderen. Mensen met OCPD hebben niet alleen moeite met het uiten van emoties, ze hebben ook moeite om de aanwezigheid ervan in anderen te tolereren. Mensen met OCPD kunnen zichtbaar ongemak vertonen in een situatie waarin mensen emotioneel zijn (zoals bij een sportevenement of familiereünie).[13]
  • De meeste mensen zouden bijvoorbeeld overwegen om een ​​vriend die ze een tijdje niet hebben gezien, te begroeten als een opwindende, emotionele ervaring.Iemand met OCPD zal het misschien niet op deze manier ervaren en misschien zelfs niet glimlachen of een knuffel aanbieden.
  • Ze lijken misschien 'boven' emoties te voelen en neerkijken op mensen die ze als 'irrationeel' of inferieur vertonen.

Deel drie van vijf:
OCPD op de werkplek herkennen

 1. 1 Overweeg het werkschema van de persoon. Mensen met OCPD tevredenstellen via hun werk is een enorme opgave, laat staan ​​indruk maken op hen. Ze zijn de definitie van workaholics, maar workaholics die dingen moeilijk maken voor anderen op het werk. Mensen met OCPD zien zichzelf als loyale en verantwoordelijke werknemers en zetten lange uren op het werk, ook al zijn die uren vaak niet productief.[14]
  • Dit gedrag is een gebruikelijke praktijk voor hen en ze verwachten dat alle andere werknemers in het bedrijf dit voorbeeld zullen volgen.
  • Over het algemeen zetten mensen met OCPD lange uren aan het werk, maar zijn zeer slechte rolmodellen. Ze hebben het onvermogen om een ​​goed precedent te scheppen voor mensen die onder en met hen werken. Ze zijn meer taakgericht en minder gericht op mensen (relaties). Ze kunnen geen balans vinden tussen taken en relaties. Ze falen vaak om mensen aan te moedigen om hen en hun aanwijzingen te volgen.
  • Het is belangrijk om te erkennen dat sommige culturen een hoge waarde hechten aan lange werkdagen of het grootste deel van de tijd op het werk doorbrengen. Dit is niet hetzelfde als OCPD.
  • Voor mensen met OCPD is het geen dwang om te werken, maar een bereidheid om te werken.
 2. 2 Bekijk interacties met anderen. Mensen met OCPD zijn rigide en eigenwijs in het benaderen van situaties, inclusief die met collega's of werknemers. Ze zijn mogelijk "te zeer betrokken" in het persoonlijke leven van hun collega's en laten geen ruimte voor persoonlijke ruimte of grenzen toe. Ze gaan er ook vanuit dat de manier waarop ze zich op het werk gedragen, de manier is waarop iedereen zich zou moeten gedragen.[15]
  • Een manager met OCPD kan bijvoorbeeld het verzoek van een werknemer om persoonlijk verlof weigeren omdat hij / zij om de opgegeven reden geen verlof zou opnemen. Hij / zij zou kunnen geloven dat de eerste loyaliteit van de werknemer zou moeten zijn voor het bedrijf, in plaats van enige andere verplichting (inclusief familie).
  • Mensen met OCPD vinden niet dat er iets mis zou kunnen zijn met hen en hun manier van functioneren. Ze beschouwen zichzelf als de belichaming van perfectie en orde; als deze houding iemands gedrag stoort, dan is dat omdat hij / zij niet betrouwbaar is en niet gelooft in het werken voor het welzijn van de organisatie.
 3. 3 Let op tekenen van interferentie. Mensen met OCPD zijn van mening dat anderen zich niet bewust zijn van hoe ze de dingen op een betere manier kunnen doen. Volgens hen is de hunne de enige manier en de beste manier om dingen te doen. Samenwerking en samenwerking worden niet gewaardeerd.
  • Een persoon met OCPD is waarschijnlijk een "micromanager" of een vreselijke "teamplayer", omdat hij / zij over het algemeen iedereen probeert te dwingen dingen op zijn / haar manier te doen.
  • Een persoon met OCPD voelt zich niet op zijn gemak als hij anderen zijn werk laat doen op een manier dat ze fouten maken. Hij / zij is over het algemeen terughoudend in het delegeren van verantwoordelijkheden en zal anderen bemiddelen als hij / zij moet delegeren. Zijn / haar houding en gedrag brengen de boodschap over dat hij / zij anderen niet vertrouwt en geen vertrouwen heeft in hen en hun capaciteiten.
 4. 4 Zoek naar gemiste deadlines. Heel vaak raken mensen met OCPD zo verstrikt in het streven naar perfectie dat ze deadlines missen, zelfs belangrijke. Ze hebben veel moeite met effectief tijdmanagement vanwege hun dwangmatige aandacht voor elk klein detail.
  • In de loop van de tijd leiden hun aard, fixaties en houding tot disfunctionele conflicten die hen in afzondering duwen, omdat meer mensen de neiging hebben hun ongenoegen uit te drukken over het werken met hen. Hun hardnekkige houding en perceptie van zichzelf bemoeilijken dingen op het werk en kunnen zo ver gaan dat ze peers / ondergeschikten ertegen verwijderen.
  • Wanneer ze het ondersteuningssysteem kwijtraken, worden ze nog meer vastbesloten om aan de anderen te bewijzen dat er geen alternatief is voor hoe ze dingen doen. Dit kan ze verder vervreemden.

Deel vier van vijf:
Op zoek naar behandeling

 1. 1 Raadpleeg een professional in de geestelijke gezondheidszorg. Alleen een opgeleide professional in de geestelijke gezondheidszorg kan mensen met OCPD diagnosticeren en behandelen. Gelukkig is behandeling voor OCPD over het algemeen effectiever dan voor andere persoonlijkheidsstoornissen.[16] Een geschikte professional in de geestelijke gezondheidszorg zou een psycholoog of een psychiater zijn; de meeste huisartsen en huisartsen hebben niet de training om OCPD te herkennen.
 2. 2 Neem deel aan de therapie. Talktherapie, en met name Cognitieve Gedragstherapie (CGT), wordt meestal beschouwd als een zeer effectieve behandeling voor mensen met OCPD.[17] CGT wordt gedaan door een opgeleide professional in de geestelijke gezondheidszorg en houdt in dat de persoon wordt geleerd om onbehulpzame manieren van denken en gedrag te herkennen en te veranderen.[18]
 3. 3 Vraag uw arts over medicatie. In de meeste gevallen volstaat therapie om OCPD te behandelen. In sommige gevallen kan uw arts of psychiater ook een medicijn aanbevelen, zoals Prozac, een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI).[19]

Deel Vijf van Vijf:
De stoornis begrijpen

 1. 1 Leer wat OCPD is. OCPD wordt ook anankastische persoonlijkheidsstoornis genoemd (afhankelijk van waar je in de wereld leeft).[20] Zoals de naam al doet vermoeden, is het een persoonlijkheidsstoornis. Een persoonlijkheidsstoornis is waar malafide patronen van denken, gedrag en ervaringen blijven bestaan ​​die verschillende contexten overstijgen en een aanzienlijk deel van het leven van de persoon beïnvloeden.
  • Als zodanig met OCPD is er een preoccupatie met de behoefte aan macht en controle over de eigen omgeving. Deze symptomen moeten gepaard gaan met een doordringend patroon van preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme, interpersoonlijke en psychologische controle.
  • Zulke controle moet ten koste gaan van efficiëntie, openheid en flexibiliteit, omdat er een sterke mate van rigiditeit is in iemands overtuigingen die vaak het vermogen om taken te voltooien verstoort.
 2. 2 Onderscheid tussen OCPD en Obsessive Compulsive Disorder. OCPD is een heel andere diagnose dan obsessieve compulsieve stoornis (OCD), hoewel het enkele van dezelfde symptomen deelt.[21]
  • Een obsessie, zoals de naam doet vermoeden, betekent dat de gedachten en gevoelens van het individu volledig worden gedomineerd door een aanhoudend idee. Dit kan bijvoorbeeld netheid, veiligheid of vele andere dingen zijn die een belangrijke betekenis hebben voor het individu.
  • Een dwang impliceert het herhaaldelijk en aanhoudend uitvoeren van een actie zonder te leiden naar een beloning of plezier.[22] Deze handelingen worden vaak uitgevoerd om de obsessies te laten verdwijnen, zoals het herhaaldelijk wassen van je handen als gevolg van een obsessie voor reinheid of het herhaaldelijk controleren van de deur is 32 keer vergrendeld vanwege een obsessie dat als dit niet gebeurt, er iemand in kan breken.
  • Obsessieve compulsieve stoornis is een angst stoornis met indringende obsessies die moeten worden aangepakt door zich op dwangmatig gedrag te gedragen. Mensen die lijden aan OCD herkennen vaak dat hun obsessies onlogisch of irrationeel zijn, maar het gevoel hebben dat ze ze niet kunnen vermijden.[23] Mensen met OCPD, dat is een persoonlijkheid stoornis, herkennen vaak hun gedachten of alomtegenwoordige behoefte aan onbuigbare controle over alle gebieden van hun leven niet als irrationeel of problematisch.[24]
 3. 3 Herken de diagnostische criteria voor OCPD. In het diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen, 5e druk (DSM-V), staat dat de patiënt voor het stellen van de diagnose OCPD vier of meer van de volgende symptomen moet hebben in verschillende contexten die interfereren met het individu. leven:[25]
  • Is bezig met details, regels, lijsten, volgorde, organisatie of schema's voor zover het belangrijkste punt van de activiteit verloren gaat
  • Toont perfectionisme dat de voltooiing van taken belemmert (bijv. Kan een project niet voltooien omdat aan zijn of haar eigen te strenge normen niet wordt voldaan)
  • Is overdreven toegewijd aan werk en productiviteit met uitsluiting van vrijetijdsbesteding en vriendschappen (niet verantwoord door duidelijke economische noodzaak)
  • Is te nauwgezet, nauwgezet en onbuigzaam over zaken van ethiek, ethiek of waarden (niet verklaard door culturele of religieuze identificatie)
  • Kan niet versleten of waardeloze objecten weggooien, zelfs als deze geen sentimentele waarde hebben
  • Is terughoudend in het delegeren van taken of om met anderen samen te werken, tenzij ze zich onderwerpen aan zijn of haar manier van doen
  • Keurt een vrekkige bestedingsstijl goed voor zowel zichzelf als anderen; geld wordt gezien als iets dat moet worden opgepikt voor toekomstige catastrofes
  • Toont aanzienlijke stijfheid en koppigheid
 4. 4 Herken de anankastische persoonlijkheidsstoorniscriteria. Evenzo specificeert de Internationale Classificatie van Ziekte 10 van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de patiënt moet voldoen aan de algemene diagnostische criteria voor een persoonlijkheidsstoornis (zoals hierboven vermeld) en drie van de volgende symptomen moet hebben om te worden gediagnosticeerd met een anankastische persoonlijkheidsstoornis:
  • Gevoelens van overmatige twijfel en voorzichtigheid;
  • Preoccupatie met details, regels, lijsten, volgorde, organisatie of planning;
  • Perfectionisme dat de voltooiing van taken belemmert;
  • Buitensporige consciëntieusheid, nauwgezetheid en onnodige preoccupatie met productiviteit met uitsluiting van plezier en interpersoonlijke relaties;
  • Overdreven pedanterie en naleving van sociale conventies;
  • Stijfheid en koppigheid;
  • Onredelijk aandringen van het individu dat anderen zich exact onderwerpen aan zijn of haar manier van doen, of onredelijke terughoudendheid om anderen toe te staan ​​dingen te doen;
  • Het binnendringen van indringende en ongewenste gedachten of impulsen.
 5. 5 Ken enkele risicofactoren van OCPD. OCPD is een van de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen; de DSM-V schat dat tussen 2,1 en 7,9% van de algemene bevolking last heeft van OCPD.[26] Het lijkt ook te werken in families, dus OCPD kan een genetische component hebben.[27]
  • Mannen hebben ongeveer tweemaal zoveel kans op OCPD als vrouwen.[28]
  • Kinderen die zijn opgegroeid in controlerende, starre huizen of omgevingen, hebben meer kans OCPD te ontwikkelen.[29]
  • Kinderen die zijn opgegroeid met ouders die te streng en afkeurend of overdreven beschermend waren, hebben een grotere kans om OCPD te ontwikkelen.[30]
  • 70% van de mensen met OCPD lijden ook aan depressies.[31]
  • Ongeveer 25-50% van de mensen met OCD hebben ook OCPD.[32]