Misbruik komt in veel verschillende vormen en escaleert vaak van emotionele en verbale bedreigingen naar fysiek geweld. Het kan soms moeilijk zijn om te zeggen of je vriend of partner beledigend is, vooral als je een nieuwe relatie hebt en de andere persoon niet goed kent. Als je de vroege waarschuwingssignalen van emotioneel en fysiek misbruik kunt leren herkennen, kun je jezelf misschien beschermen tegen een gewelddadige relatie.

Deel een van de drie:
Herkennen van waarschuwingssignalen van emotioneel misbruik

 1. 1 Let op als hij je dwingt om te committen. Je nieuwe vriend kan mogelijk misbruik maken als hij je onder druk zet om vroeg te doen. Let op als hij te snel gehecht lijkt te raken. Probeer de relatie te vertragen. Als hij daar negatief op reageert of je schuldig probeert te maken, kan dit een teken zijn dat hij in de toekomst meer beheersend of manipulatief zal worden.[1]
 2. 2 Let op jaloezie of benauwdheid. Wees op uw hoede voor uw nieuwe vriend als hij constant contact met u wil hebben. De aandacht kan in het begin prettig aanvoelen, maar een vriend die regelmatig op u inlogt, is mogelijk te afhankelijk of heeft moeite met vertrouwen. Wees vooral bezorgd als je vriend boos wordt als je niet meteen op hem reageert als hij contact met je opneemt.[2] Je vriend is misschien overdreven jaloers als hij:
  • Vragen u over met wie u praat.
  • Bewaakt uw telefoon of gebruikt deze zonder uw toestemming.
  • Volgt u, of stopt regelmatig bij uw huis of werk.
 3. 3 Zoek naar beschuldigend gedrag. Let op als je vriendje de neiging heeft jou of andere mensen, met name oude partners, de schuld te geven voor zijn omstandigheden of gevoelens. Misbruikers gebruiken vaak deze beschuldigingstactiek omdat het hen in staat stelt elke persoonlijke vergrijp te ontkennen. In de toekomst kan dit een manier worden voor je vriend om je onder controle te houden of om fysiek misbruik te rechtvaardigen.[3]
  • Uw vriend kan bijvoorbeeld zeggen: "Je maakte me boos. Het is jouw schuld omdat je niet hebt gedaan wat ik je heb verteld. '
 4. 4 Pas op voor respectloze taal. Let op hoe je vriend tegen je praat. Als hij je vaak neerslaat, kleineert of sarcastisch met je is en niet luistert als je klaagt over de manier waarop hij tegen je praat, kan hij in de toekomst nog meer verbaal grof worden.[4] Andere tekenen van verbaal geweld kunnen zijn:[5]
  • Vloek naar je.
  • Je prestaties of doelen neerzetten.
  • Afkeurende woorden gebruiken om je lichaam te beschrijven.
 5. 5 Pas op voor isolatietactieken. Let op als je vriend je probeert te isoleren van vrienden of familie. Misbruikers zullen proberen je ondersteuningssysteem te verminderen en zullen proberen je slecht te laten voelen door tijd met anderen door te brengen. Hij kan zelfs proberen je vrienden of familie ervan te beschuldigen "problemen" te zijn of je ervan te overtuigen dat ze slecht voor je zijn.
  • Houd er rekening mee dat zijn vriend, als zijn gedrag escaleert, kan proberen te voorkomen dat je je auto gebruikt, de telefoon gebruikt of naar het werk gaat.[6]
 6. 6 Kijk hoe hij je probeert te beheersen. Je vriend kan in eerste instantie proberen je op subtiele manieren te controleren, maar deze gedragingen nemen toe voor mensen die grof taalgebruik begaan.[7] Er zijn veel manieren waarop hij je probeert te beheersen, maar in het begin zal hij je proberen te overtuigen dat hij het gewoon doet uit liefde of bezorgdheid.[8] Sommige controlerende gedragingen waar u op moet letten, zijn onder meer:[9]
  • Je vertellen wat kleding is of hoeveel make-up je moet dragen.
  • Je vertellen hoe je je geld kunt uitgeven.
  • De controle over uw bankrekeningen overnemen.
  • Ik vertel u wie u wel en niet kunt zien.
  • Voorkomen dat u deelneemt aan activiteiten die u leuk vindt.
 7. 7 Observeer eventuele stemmingswisselingen. Als je vriendje erg gevoelig is of snelle stemmingswisselingen heeft, kan hij moeite hebben met emotionele regulatie. Hoewel dit misschien niet betekent dat hij beledigend wordt, kan dit betekenen dat hij onstabiel en onvoorspelbaar is met jou. Dit is eigenlijk een manier om je te beheersen, omdat je nooit weet wat je te wachten staat en het voelt alsof je hem beter moet voelen.
 8. 8 Let op hoe hij omgaat met conflicten. Besteed aandacht aan hoe uw vriend omgaat met argumenten met anderen. Iemand die mogelijk misbruik heeft, zal het moeilijk hebben om fout te zijn in een ruzie, kan gemakkelijk argumenten beginnen en kan vaak ruzie maken over kleine dingen. Hij kan overdreven reageren en overdreven gevoelig zijn tijdens ruzies met anderen.[10]

Tweede deel van de drie:
Tekenen van lichamelijk misbruik herkennen

 1. 1 Let op zijn gebruik van geweld. Een zeer goede indicatie dat uw vriend in de toekomst fysiek gewelddadig kan worden, is zijn gebruik van geweld. Let op je vriendje dat je intimideert of bang maakt tijdens ruzies of tijden van stress. Deze intimidatietactieken zijn duidelijke tekenen van emotioneel misbruik, dus het is belangrijk om ze te herkennen en de relatie te verlaten voordat deze escaleert tot het punt van geweld. Stel uzelf deze belangrijke vragen:[11]
  • Breek hij of gooit hij dingen?
  • Mishandelt hij muren?
  • Heeft hij je in de hoek?
  • Houdt hij je fysiek tegen of houd je het tegen?
  • Steunt hij over je en schreeuwt hij?
  • Rijdt hij roekeloos wanneer hij van streek is?
 2. 2 Wees alert op bedreigingen. Als je vriend je op een of andere manier bedreigt, is dit verbaal en emotioneel misbruik. Bedreigend taalgebruik en gedrag is ook een teken dat hij in de toekomst fysiek beledigend kan worden. Besteed aandacht aan alle bedreigingen die hij maakt om je pijn te doen, je te doden of zichzelf pijn te doen als je niet doet wat hij vraagt.[12] Neem deze bedreigingen serieus.
 3. 3 Merk op hoe hij je behandelt tijdens seks. Een vriend die je tot seks dwingt, probeert je schuldig te maken omdat je geen seks hebt, je dwingt om seks te hebben of gewelddadig bent tijdens seks, is beledigend. Pas op als hij je probeert te manipuleren om seks te hebben, vooral als hij je schuldig maakt door 'nee' te zeggen.[13] Houd er rekening mee dat seksuele controle en manipulatie na verloop van tijd kunnen verslechteren.Je moet ook uitkijken voor deze signalen en hulp krijgen als je vriend probeert om:[14]
  • Je dwingen je te kleden op geseksualiseerde manieren waar je je niet comfortabel bij voelt.
  • Je dwingen om pornografie te bekijken.
  • Houd je vast of agressiever tijdens seks.
  • Manipuleer je om seks te hebben door je alcohol of andere drugs te geven.
 4. 4 Luister naar aanwijzingen over zijn geschiedenis. Als je vriend je vertelt dat hij in het verleden partners heeft geraakt, is de kans groter dat hij in de toekomst fysiek geweld gebruikt, vooral als hij er geen spijt van heeft of zijn partners de schuld geeft. Kijk ook uit voor een geschiedenis van wreedheid tegen dieren of kinderen. Dit is misschien minder gemakkelijk te zien, maar als hij je hond raakt wanneer hij boos is en ongevoelig is voor zijn lijden, wees dan voorzichtig.
  • Je hoort hem misschien iets zeggen als: "Ik sloeg mijn laatste vriendin, maar het was haar schuld. Ze heeft me het laten doen. '
  • Luister naar aanwijzingen van andere mensen dat hij in het verleden gewelddadig is geweest. Als je een neiging tot geweld hoort of ziet, of als anderen bang voor hem zijn, let er dan op, ook al ontkent hij het of probeert het anderen de schuld te geven.
  • U wilt misschien online actief op zoek gaan naar informatie, zoals zijn strafregister, om te zien of hij is gearresteerd wegens huiselijk geweld of dat er een straatverbod tegen hem is uitgevaardigd.

Derde deel van de drie:
Reageren op de waarschuwingsborden

 1. 1 Denk na over hoe je vriend je doet voelen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan hoe dit gedrag van je vriend je doet voelen. Als u angstig of bang bent voor uw veiligheid als reactie op een van deze gedragingen door uw vriend, bevindt u zich mogelijk in een misbruikrelatie.[15] Stel uzelf deze vragen:[16]
  • Voelt u zich hulpeloos rond uw vriend?
  • Ben je bang voor je vriendje?
  • Ben je gaan denken dat je verdient zoals hij je behandelt?
  • Probeer je dingen te vermijden die hem boos maken?
 2. 2 Krijg ondersteuning. Als uw vriend sommige of al deze gedragingen vertoont, vraag dan om hulp. Het is misschien niet zo dat het misbruik is, maar het is nog steeds een ongezonde relatie en kan escaleren om grof te zijn. Enkele goede bronnen om uit te zoeken zijn onder meer:
  • Bellen naar de nationale huiselijk geweld hotline. U kunt 24/7 bellen en alle gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. Het nummer is: 1-800-799-SAFE (7233).[17]
  • Het vinden van een plaatselijk toevluchtsoord voor huiselijk geweld.
  • Een vertrouwenspersoon vinden.
  • Een vriend bellen.
 3. 3 Wees je bewust van de cyclus van misbruik. Relaties die gewelddadig of grof zijn, volgen vaak een patroon. Ten eerste kan je vriendje meer kwaad worden, je de schuld geven, je vernederen en meer ruzie met je maken. Vervolgens zal het gedrag van je vriend escaleren en zal hij meer verbaal, fysiek, seksueel of emotioneel beledigend met je worden. Daarna kan hij zijn excuses aanbieden en beloften doen.[18] Deze cyclus herhaalt zich tenzij je hulp krijgt of de relatie verlaat, wat heel moeilijk is om te doen als je vriendje zich verontschuldigt of belooft te veranderen. U kunt ook problemen hebben met het verlaten van vanwege:[19]
  • Angst om fysiek gewond te zijn.
  • Negatief zelfbeeld.
  • Angst voor wat anderen zullen denken.
  • Angst dat je de schuldige bent.
 4. 4 Geef jezelf de schuld niet. Misbruik kan iedereen overkomen van elke achtergrond, leeftijd, religie of economische status. Misbruik komt in veel verschillende vormen, zowel verbaal, emotioneel, fysiek of seksueel. Soms is misbruik subtieler, maar misbruik is nooit goed. Je verdient het om in een gezonde relatie te zijn waar je gerespecteerd en goed behandeld wordt.[20]
 5. 5 Overweeg om met je vriend te praten. In sommige gevallen kan het voor u veilig zijn om deze waarschuwingssignalen en uw zorgen met uw vriend aan te pakken. Wees voorzichtig als u dit doet. Als u twijfelt of als u zich niet veilig voelt om dit te doen, let dan op en vraag in plaats daarvan om ondersteuning door een professional.
  • Houd er rekening mee dat het praten met je vriend zijn gedrag kan escaleren of kan veroorzaken dat hij gewelddadig wordt.
  • Onthoud dat je iemand van tevoren moet laten weten, zoals een vriend of een vertrouwenspersoon, waar en wanneer je het gesprek met je vriendje zult voeren. Misschien wil je oefenen wat je gaat zeggen en het gesprek houden op een plek waar je je veilig voelt.