Rebranding is het proces waarbij een bedrijf, organisatie, product of plaats een opknapbeurt krijgt. Er zijn een aantal situaties waarin rebranding wenselijk is en er een grote verscheidenheid aan opties beschikbaar is voor de marketingdirecteur die een rebrandingcampagne wil ondernemen. Als een feniks die uit de as herrijst, kan uw instelling, stad of product sterker worden dan voorheen.

Deel een van de twee:
Het oude opnieuw maken (een product, bedrijf of instelling een nieuwe naam geven)

 1. 1 Bepaal waarom een ​​re-branding nodig is. Er zijn veel redenen waarom u zou overwegen om uw product of bedrijf te rebranden.[1] Het identificeren van de specifieke reden waarom u wilt rebranderen, is echter belangrijk, zodat u de beste routekaart voor uw nieuwe merk kunt ontwikkelen. Ben je bijvoorbeeld:
  • Probeert u een nieuwe demografie aan te spreken?
  • Probeert u te herstellen van een negatief beeld? Als uw bedrijf onlangs failliet is gegaan, een bedrijfsschandaal heeft gehad of de beurswaarde ervan is zien dalen, kan rebranding bijdragen aan een positiever imago voor het bedrijf.
  • Probeert u uw bedrijf van concurrenten te onderscheiden?
  • De waarden van uw instelling opnieuw evalueren?
 2. 2 Bedenk een plan voor rebranding. Nadat je de reden voor de rebranding hebt geïdentificeerd, moet je een routekaart maken waarin wordt beschreven hoe je je doel kunt bereiken.[2] Opgenomen projectkosten en een tijdlijn die belangrijke doelen aangeeft. De rebranding-inspanning kan via een of meerdere paden verlopen, inclusief de ontwikkeling van nieuwe:
  • Logos. Het veranderen van een logo kan mensen prikkelen om meer te onderzoeken over wat de rebrand betekent.[3]
  • Motto's. In 2007 werd Walmart's motto "Altijd lage prijzen" vervangen door "Geld besparen. Leef beter. "Het nieuwe motto stelde een levensstijlverbetering voor consumenten voor[4] waar het vorige motto alleen lage prijzen suggereerde (vaak geassocieerd met lage kwaliteit).
  • Naam. Dit is een goede strategie voor rebranding wanneer een bedrijf wordt opgezadeld met een negatieve associatie, zoals de jarenlange reputatie van Phillip Morris als een tabaksbedrijf. In 2003 veranderde het bedrijf zijn naam in Altria.
  • Beeld en reputatie. Getuige hoe UPS van een saaie postbode ging naar een persoonlijke bezorgservice.[5]
  • Packaging. Wees voorzichtig met deze. Tropicana is beroemd geworden met 50 miljoen dollar toen ze in 2009 nieuwe PB-verpakkingen introduceerden. Ze kwamen minder dan een maand later terug in de originele verpakking.[6]
  • Producten. McDonald's is in het begin van de eenentwintigste eeuw overgestapt van het serveren van vettig fastfood tot gezondere gerechten.[7]
  • Rebranding kan de vorm aannemen van een eenvoudige aanpassing (het lettertype van het logo wijzigen) of een complete revisie (elk element dat hierboven wordt vermeld opnieuw ontwikkelen).
  • De objecten van rebranding zijn vaak met elkaar verweven. Met andere woorden, het wijzigen van uw logo en verpakking heeft noodzakelijk invloed op de manier waarop mensen uw product, instelling of bedrijf zien.
 3. 3 Breng uw stakeholders aan boord. Het is belangrijk om de steun van alle partijen te hebben die de rebrandinginspanningen zullen beïnvloeden alvorens verder te gaan.[8] Er zijn in principe twee categorieën van belanghebbenden om te overwegen in een rebranding-campagne:
  • Institutionele insiders. Deze omvatten personeel, managers, bestuursleden, leveranciers en partneragentschappen. Dit zijn de mensen die direct of indirect voor het bedrijf werken. Insiders kunnen het meeste winnen of verliezen, afhankelijk van het succes van de rebranding-inspanningen. Zorg ervoor dat ze zich opgenomen voelen in het rebrandingproces.
  • Institutionele buitenstaanders. Dit zijn de mensen van wie je het hart en de geest bent waar je naar streeft in de competitieve markt. Afhankelijk van uw instelling of product, moet u mogelijk consumenten, donoren of aandeelhouders raadplegen. Uw rebranding-inspanningen moeten in overeenstemming met hun wensen en verlangens worden voortgezet, zodat zij loyale kopers van uw product of dienst blijven (of worden).[9]
  • Het meten van ondersteuning van belanghebbenden kan worden bereikt met enquêtes of focusgroepen. Uw marketingafdeling moet feedback op specifieke producten en diensten vragen.
 4. 4 Promoot uw visie. Laat publiek of uw medewerkers niet blind zitten voor een nieuwe look of een plotselinge verschuiving in institutionele focus. Rebranding moet een open, gezamenlijke inspanning zijn en moet vóór de implementatie aan alle betrokkenen worden meegedeeld.
  • Denk buiten de kaders wanneer u gegevens vrijgeeft over uw rebranding-inspanningen. Toen Seattle's Best Coffee in 2010 zijn imago aan het vernieuwen was, publiceerde het online speelse video's in plaats van traditionele persverklaringen.[10]
 5. 5 Implementeer de merkveranderingen. Overgang van uw merk naar het nieuwe logo, product, etc. in overeenstemming met uw vastgestelde plan. Werk uw visitekaartjes, briefhoofd, website en sociale media-profielen bij indien nodig.[11] Bouw uw nieuwe merk in een naam waar u trots op kunt zijn.
  • Dien wijzigingen in uw oprichtingsdocumenten in bij uw plaatselijke kantoor van de minister van Buitenlandse Zaken. Er zijn kosten verbonden aan deze wijziging.
  • De uitrol van uw nieuwe merk kan een enkel groot, goed bekendgemaakt evenement zijn of een reeks evenementen die uw nieuwe imago, naam en productlijn voor loyale en potentiële klanten presenteren.
  • Wees niet bang om terug te gaan naar uw rebranding-inspanningen. Soms slaagt het beste marktonderzoek er niet in het algemene consumentensentiment te ontdekken. Toen Gap in 2010 haar logo opnieuw vormgegeven had, was de publieke verontwaardiging luid en onmiddellijk. Het bedrijf veranderde hun logo terug na slechts zes dagen.[12] Het toegeven van een fout is een teken van kracht en bewijst dat uw instelling om de stem van de consument geeft.

Deel twee van twee:
Rebranden

 1. 1 Bepaal waarom een ​​re-branding nodig is. Net als het omzetten van een product of rechtspersoon, is dit een belangrijke eerste stap. De vele redenen voor het hernoemen van een stad, staat of wijk zijn echter heel anders dan die voor een rebranding van bedrijven.[13] Vraag vóór rebranding of de rebranding-inspanning voornamelijk is:
  • Economisch, gemotiveerd door de noodzaak om nieuwe banen aan te trekken of de werkloosheid te bestrijden?
  • Politiek, onderdeel van een streven om ontwikkelingssubsidies te verwerven of te herstellen van een negatief beeld? Steden geplaagd door misdaad of wanbeheer zouden baat kunnen hebben bij een dergelijke rebrandingcampagne.
  • Milieu, bedoeld om infrastructuurinvesteringen aan te trekken en stedenbouw te verbeteren?
  • Sociaal, gedreven door de wens om armoede te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren?
  • Concurrerend, bedoeld om uw plaats van anderen te onderscheiden? De moderne "McDonaldization" van steden en toeristische ervaringen heeft veel steden geïnspireerd om zichzelf te herschrijven langs meer unieke lijnen.[14]
  • Rebranden van plaatsen kan meerdere doelen hebben. Het installeren van groene banden rond of door de stedelijke ruimte is bijvoorbeeld een voorbeeld van zowel een sociale als een milieuvriendelijke rebranding.
 2. 2 Bedenk een plan voor rebranding. Voer een voorlopig onderzoek uit naar vergelijkbare gebieden die met succes zijn gerebrand en hun ervaring gebruiken om te brainstormen over hoe uw stad of gemeente kan veranderen.
  • Er zijn twee primaire manieren waarop ruimtelijke rebranding wordt bereikt: re-imaging en herontwikkeling.[15]
   • Re-imaging betekent het benadrukken van huidige attributen of het herstellen van verloren attributen die een sterk merk vormen. Is / was jouw stad een cultureel of historisch centrum? Een artistiek centrum? Een modehoofdstad?
   • Regenereren betekent het verwijderen van vervallen of vervuilde gebieden en / of het creëren van nieuwe ontwikkelingen in de vorm van woningen, winkelpuien of groene ruimten zoals parken en wandelpaden.
  • Erken dat stedelijke, voorstedelijke en landelijke ruimtes unieke uitdagingen en kansen voor rebranding zullen hebben. Stedelijke ruimtes doen het misschien goed onder een gentrificatie- of duurzaamheidsplan, terwijl landelijke ruimten kunnen profiteren van identificatie als hotspots voor het erfgoedtoerisme.[16]
 3. 3 Belangrijke belanghebbenden opnemen.[17] Stedelijke rebranding heeft de steun nodig van leden van de gemeenschap, overheidsfunctionarissen en bedrijven.
  • Burgers kunnen uw beste ambassadeurs zijn. Luister naar hun behoeften en overleg met hen voordat je een voorstel tot rebranding finaliseert.
  • Zorg ervoor dat zakelijke belangen worden behartigd, maar laat ze het rebrandingproces niet domineren. Als ze dreigen het gebied te verlaten, laat het publiek en de pers weten.
  • De overheid heeft vaak het laatste woord over de manier waarop een re-branding plaatsvindt. Maar denk eraan: ze zijn gekozen en zijn rekenschap verschuldigd aan het publiek.
  • Benadruk dat het proces van rebranding de burgertrots moet bevorderen en alle belanghebbenden moet helpen zich verbonden te voelen met de plek die ze thuis noemen.[18]
  • Gebruik opiniepeilingen, crowdsourcing en enquêtes om inzicht te krijgen in wat stakeholders willen van hun rebranded stad of staat.
 4. 4 Promoot de rebranding-inspanning. [19] Zorg ervoor dat de marketingafdeling regelmatig wordt gecommuniceerd vanuit de leiding van het rebrandingproject. Promotiemateriaal dat de rebranding viert, moet gebruik maken van:
  • DVDs
  • brochures
  • Posters
  • Radio-, print- en tv-advertenties
  • Literatuur
  • Websites en sociale media
  • VVV-kantoren
  • Stadsslogans
  • Plaats logo's
 5. 5 Implementeer het plan. Blijf feedback ontvangen van belanghebbenden en nieuwe emigres aangetrokken door uw rebrand. Behandel uw stad, staat of district als een product dat constant moet worden gebouwd, gepromoot en verbeterd.
  • Blijf gefocust op de visie die in je oorspronkelijke plan is geschetst, maar pas waar nodig aan.